e-Devlet Dokümanları

e-Devlet Dokümanları

Türkiye uygulama yazılımlarının öncüsü Logo, 30 yılı aşkın birikimi ve tecrübesiyle e-Dönüşüm sürecine rehberlik ediyor. 3000'i aşan özel entegratörlük kullanıcısı, 900 lokal entegrasyon sunucusu kullanıcısı ile bu alanda da liderlik ediyor. GİB onaylı e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter çözümleriyle Logo, e-Dönüşüm sürecini yakından takip ediyor.

Logo e-Fatura

Logo e-Fatura (11)

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen Logo e-Fatura çözümleri ile faturalarınızın dolaşımını güvenle ve hızla gerçekleşmesini sağlar.
Logo e-Defter

Logo e-Defter (17)

Logo e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilebilir.
Logo e-Arsiv

Logo e-Arsiv (11)

Logo e-Arşiv, e-Fatura kapsamındaki firmalar ile nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.
Logo e-Irsaliye

Logo e-Irsaliye (1)

Operasyonel süreçlerinizin büyük kısmını oluşturan ve sayfalarca basılan kağıt irsaliye dönemi bitiyor.
Logo e-Mutabakat

Logo e-Mutabakat (1)

Firmaların mutabakat süreçlerini yönetebilmeleri için geliştirilen Logo e-Mutabakat, BA, BS, Cari Ekstre ve Cari Bakiye mutabakatlarının elektronik ortamda hızla ve güvenle yapılmasını sağlar.
Logo Özel Entegratorlük

Logo Özel Entegratorlük (7)

Logo, Türkiye’nin dijital dönüşüm süreci içerisinde hem Logo müşterilerine hem de diğer ERP uygulamalarını kullanan firmalara yönelik dijital iş uygulamaları ve hizmetleri sunmaktadır.
Logo Türk Ticaret Kanunu

Logo Türk Ticaret Kanunu (1)

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın getirmiş olduğu yükümlülükler doğrultusunda LOGO ürünlerine yeni özellikler modül şeklinde eklenecektir.