Veri Kurtarma

Olanaksız görünen pek çok durumda, verilere erişilerek başarılı sonuçlar alınmıştır.

Güncel yazılımların birçoğu verileri depolamak için Microsoft SQL veritabanı kullanmaktadır.

Bilgi Talebi

Lisans Yenileme

Fiyat Listeleri

Kampanyalar

Başarı Hikayemiz

Logo LEM

Veri Kurtarma

Veri Kurtarma

Güncel yazılımların birçoğu verileri depolamak için Microsoft SQL veritabanı kullanmaktadır. Microsoft SQL Server üzerinde tüm veriler çok büyük boyutlara ulaşabilen bir ya da birkaç dosyada saklanmaktadır. Bu da verilerin yedeklenmesi ve sağlam olarak depolanmasında sorunlara yol açmaktadır. Herhangi bir sorundan dolayı bir dosyanın kaybı ya da bozulması ile tüm veriler erişilemez duruma gelebilmektedir. Dosyaların büyüklüğü ve çalıştırılabilmesi için bütünlük gerektirmesi, bu tip durumlarda, standart veri kurtarma hizmetlerinin çoğu zaman yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Standart veri kurtarma çalışmaları yapısı gereği daha çok dosya seviyesine odaklanır. Çalışmalar sonucu dosyanın bozuk ya da eksik olarak elde edilmesi durumunda, standart onarım yöntemleri dışında, gelişmiş çözüm sağlanamaz. Bunun dışında, veri dosyasına erişim sağlanabildiği halde veritabanı içeriğinde oluşmuş başka sorunlar varsa (bozulmalar, kayıt ya da tabloların silinmesi vs.) yine standart veri kurtarma hizmetleri sınırlı çözüm üretebilir.

Veri Kurtarma SQL ile Tanışın!

Logobilen.com bu tür sorunlar için özellikle MSSQL Server veritabanı dosyaları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış ve bozulan veritabanından olabilecek en yüksek geri dönüşümü sağlamak için özel, ileri düzey yazılımsal çözümler üretmiştir. 1999 yılından beri yürütülen veri kurtarma çalışmalarının deneyimleri ile üretilmiş olan bu çözümler, Logobilen.com tarafından, duruma ve müşteriye özel uyarlamalar ile sonuca ulaşmayı sağlayan bir hizmete dönüştürülmüştür. Yapılan çalışmalarda olanaksız görünen pek çok durumda, hayati önemdeki verilere erişilmesi sağlanarak başarılı sonuçlar alınmış, çok önemli maddi kayıpların önüne geçilmiştir.