Veri Yedekleme

Verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, belli aralıklarla disk yada uygun ortamalara kopyalalarının alınması işlemine yedekleme denir.

Programda girilmiş olan bilgilerin kaybolmaması için sql üzerinden düzenli olarak yedek alınmalıdır.

Bilgi Talebi

Lisans Yenileme

Fiyat Listeleri

Kampanyalar

Başarı Hikayemiz

Logo LEM

Veri Yedekleme

Veri Yedekleme

Verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, belli aralıklarla disk yada uygun ortamalara kopyalalarının alınması işlemine yedekleme denir. Programda girilmiş olan bilgilerin kaybolmaması için sql üzerinden düzenli olarak yedek alınmalıdır.